Nombre abonats
126.545
Nombre d'abonats desembre 2020
Nombre d'usos mensuals
778.154
Nombre d'usos mensuals desembre 2020
Nombre d'usos acumulats any 2020
12.103.849
Nombre d'usos acumulats any 2020
Temps mig de viatge
13,6 min
Temps mig de viatge amb bicicleta
Nombre de bicicletes
7000
Nombre de bicicletes
Mitja d'usos per bicicleta i dia
4,99
Mitja d'usos per bicicleta i dia (desembre 2020)
Km recorreguts per bici al mes
407,85
Km recorreguts per bici al mes (desembre 2020)
Media de bicicletas reparadas al día
294,8
Mitja de bicicletes reparades al dia (desembre 2020)
Nombre d' estacions
517
Nombre d' estacions
Visites mensuals a la web
40.472
Visites mensuals a la web
Seguidors a Twitter
10.011
Seguidors a Twitter
Seguidors a Facebook
49.182
Seguidors a Facebook
Seguidors a Instagram
6.307
Seguidors a Instagram
icona dock
42 - C/ Ciutat de Granada, 168 / Av. Diagonal
451 usos/dia
icona dock
29 - C/ Provença, 388-390
450 usos/dia
icona dock
79 - Plaça Universitat
439 usos/dia