Nombre abonats
128.706
Nombre d'abonats novembre 2020
Nombre d'usos mensuals
1.223.065
Nombre d'usos mensuals novembre 2020
Nombre d'usos acumulats any 2019
12.749.386
Nombre d'usos acumulats any 2019
Temps mig de viatge
14,26 min
Temps mig de viatge amb bicicleta mecànica
Nombre de bicicletes
6700
Nombre de bicicletes
Mitja d'usos per bicicleta i dia
6,08
Mitja d'usos per bicicleta i dia (novembre 2020)
Km recorreguts per bici al mes
433,17
Km recorreguts per bici al mes (novembre 2020)
Media de bicicletas reparadas al día
294,8
Mitja de bicicletes reparades al dia (novembre 2020)
Nombre d' estacions
517
Nombre d' estacions
Visites mensuals a la web
65.645
Visites mensuals a la web
Seguidors a Twitter
9.937
Seguidors a Twitter
Seguidors a Facebook
49.180
Seguidors a Facebook
Seguidors a Instagram
6.119
Seguidors a Instagram
79 - Plaça Universitat
79 - Plaça Universitat
518 usos/dia
29 - C/ Provença, 388-390
29 - C/ Provença, 388-390
390 usos/dia
460 - C/ MIREIA, 28
460 - C/ MIREIA, 28
474 usos/dia